Zarządzenie nr 66 Rektora UJ z 11 września 2019 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 66
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 11 września 2019 r.
W sprawie: Regulaminu studiów podyplomowych

Data publikacji: 11.09.2019
Osoba publikująca: Rafał Kotarba