Zarządzenie nr 65 Rektora UJ z 28 sierpnia 2019 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 65
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. dr hab. Stanisław Kistryn
Data wytworzenia: 28 sierpnia 2019 r.
W sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP)

Data publikacji: 28.08.2019
Osoba publikująca: Elżbieta Rymsa