Zarządzenie nr 64 Rektora UJ z 19 sierpnia 2019 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 64
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. dr hab. Stanisław Kistryn
Data wytworzenia: 19 sierpnia 2019 r.
W sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Data publikacji: 26.08.2019
Osoba publikująca: Elżbieta Rymsa