Zarządzenie nr 63 Rektora UJ z 14 sierpnia 2019 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 63
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 14 sierpnia 2019 r.
W sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe i kursy dokształcające prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim

Data publikacji: 26.08.2019
Osoba publikująca: Elżbieta Rymsa