Zarządzenie nr 62 Rektora UJ z 1 sierpnia 2019 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 62
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 01 sierpnia 2019 r.
W sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 01.08.2019
Osoba publikująca: Rafał Kotarba