Zarządzenie nr 59 Rektora UJ z 19 lipca 2019 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 59
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 19 lipca 2019 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 maja 2019 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia (kursy dokształcające) rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 (z późn. zm.)

Data publikacji: 22.07.2019
Osoba publikująca: Rafał Kotarba