Zarządzenie nr 43 Rektora UJ z 26 czerwca 2019 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 43
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 26 czerwca 2019 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 maja 2019 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia (kursy dokształcające) rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Data publikacji: 27.06.2019
Osoba publikująca: Rafał Kotarba