Zarządzenie nr 8 Rektora UJ z 30 stycznia 2019 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 8
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 30 stycznia 2019 r.
W sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Data publikacji: 31.01.2019
Osoba publikująca: Rafał Kotarba