Zarządzenie nr 6 Rektora UJ z 29 stycznia 2019 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 6
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 29 stycznia 2019 r.
W sprawie: utworzenia od roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Biologii UJ kursów dokształcających: „Biologia i przyroda w szkole – warsztaty dla nauczycieli”, „Grzyby – warsztaty terenowe”, „Porosty – warsztaty terenowe”, „Praktyczny kurs identyfikacji roślin naczyniowych”, „Warsztaty terenowe z botaniki”

Data publikacji: 31.01.2019
Osoba publikująca: Rafał Kotarba