Zarządzenie nr 5 Rektora UJ z 29 stycznia 2019 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 5
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 29 stycznia 2019 r.
W sprawie: likwidacji od roku akademickiego 2018/2019 kursów dokształcających: „Biologia i przyroda w szkole – warsztaty dla nauczycieli”, „Grzyby, porosty, śluzowce – warsztaty terenowe”, „Warsztaty terenowe z botaniki” na Wydziale Biologii UJ

Data publikacji: 31.01.2019
Osoba publikująca: Rafał Kotarba