Zarządzenie nr 4 Rektora UJ z 16 stycznia 2019 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 4
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 16 stycznia 2019 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 października 2007 roku w sprawie przekształcenia na Wydziale Polonistyki UJ Zakładu Bibliografii Polskiej im. Karola Estreichera w Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów w zakresie Regulaminu Centrum Badawczego Bibliografii Polskiej Estreicherów

Data publikacji: 17.01.2019
Osoba publikująca: Rafał Kotarba