Zarządzenie nr 2 Rektora UJ z 8 stycznia 2019 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 2
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 08 stycznia 2019 r.
W sprawie: utworzenia Biura Projektu Doskonały Uniwersytet oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 09.01.2019
Osoba publikująca: Rafał Kotarba