Zarządzenie nr 1 Rektora UJ z 8 stycznia 2019 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 1
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 08 stycznia 2019 r.
W sprawie: szczegółowego harmonogramu organizacji naboru oraz dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Data publikacji: 09.01.2019
Osoba publikująca: Rafał Kotarba