Zarządzenie nr 91 Rektora UJ z 28 grudnia 2018 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 91
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 28 grudnia 2018 r.
W sprawie: zmian w Zasadach (polityce) rachunkowości Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Data publikacji: 28.12.2018
Osoba publikująca: Rafał Kotarba