Zarządzenie nr 71 Rektora UJ z 23 października 2018 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 71
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 23 października 2018 r.
W sprawie: trybu rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podawania nazwy Uniwersytetu Jagiellońskiego przy afiliowaniu publikacji

Data publikacji: 23.10.2018
Osoba publikująca: Rafał Kotarba