Zarządzenie nr 69 Rektora UJ z 1 października 2018 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 69
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 01 października 2018 r.
W sprawie: przekształcenia Katedry Globalizacji i Integracji Ekonomicznej w Zakład Globalizacji i Integracji Ekonomicznej w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Data publikacji: 03.10.2018
Osoba publikująca: Rafał Kotarba