Zarządzenie nr 68 Rektora UJ z 28 września 2018 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 68
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 28 września 2018 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Data publikacji: 28.09.2018
Osoba publikująca: Rafał Kotarba