Zarządzenie nr 67 Rektora UJ z 27 września 2018 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 67
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 27 września 2018 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 28.09.2018
Osoba publikująca: Rafał Kotarba