Zarządzenie nr 64 Rektora UJ z 6 września 2018 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 64
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 06 września 2018 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.)

Data publikacji: 07.09.2018
Osoba publikująca: Elżbieta Rymsa