Zarządzenie nr 63 Rektora UJ z 30 sierpnia 2018 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 63
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 30 sierpnia 2018 r.
W sprawie: utworzenia od roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Prawa i Administracji UJ dwusemestralnych studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe zintegrowane z wiedzą pozaprawną

Data publikacji: 07.09.2018
Osoba publikująca: Elżbieta Rymsa