Zarządzenie nr 62 Rektora UJ z 17 sierpnia 2018 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 62
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian
Data wytworzenia: 17 sierpnia 2018 r.
W sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Data publikacji: 17.08.2018
Osoba publikująca: Rafał Kotarba