Zarządzenie nr 61 Rektora UJ z 9 sierpnia 2018 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 61
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. dr hab. Stanisław Kistryn
Data wytworzenia: 09 sierpnia 2018 r.
W sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Data publikacji: 10.08.2018
Osoba publikująca: Rafał Kotarba