Zarządzenie nr 20 Rektora UJ z 14 marca 2018 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 20
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 14 marca 2018 r.
W sprawie: likwidacji Biura ds. obsługi projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Społeczeństwo-Technologie-Środowisko oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 14.03.2018
Osoba publikująca: Rafał Kotarba