Zarządzenie nr 105 Rektora UJ z 16 października 2017 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 105
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 16 października 2017 r.
W sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 17.10.2017
Osoba publikująca: Rafał Kotarba