Zarządzenie nr 67 Rektora UJ z 25 lipca 2016 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 67
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 25 lipca 2016 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Filozoficznym UJ Interdyscyplinarnego Centrum Etyki

Data publikacji: 25.07.2016
Osoba publikująca: Rafał Kotarba