Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała Senatu nr 92/IX/2021

Rodzaj: Uchwała
Nr: 92/IX/2021
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 29 września 2021 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce poprzez sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich
Treść uchwały nr 92/IX/2021