Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała Senatu nr 87/IX/2021

Rodzaj: Uchwała
Nr: 87/IX/2021
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 29 września 2021 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 72/IX/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 80/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 w sprawie dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach nieregulowanych na Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym, Wydziale Nauk o Zdrowiu do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmienionej uchwałą nr 22/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku
Treść uchwały nr 87/IX/2021
Załącznik nr 1 do uchwały nr 87/IX/2021
Załącznik nr 4 do uchwały nr 87/IX/2021