Uchwała Senatu nr 72/VI/2021

Rodzaj: Uchwała
Nr: 72/VI/2021
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 30 czerwca 2021 r.
W sprawie: przyznania medalu Merentibus Panu Profesorowi Olivierowi Martin

Data publikacji: 01.07.2021
Osoba publikująca: Rafał Kiszka