Uchwały Senatu z 2021 roku

Uchwały Senatu z dnia 29 września: