Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała Senatu nr 81/IX/2019

Rodzaj: Uchwała
Nr: 81/IX/2019
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 25 września 2019 r.
W sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach określonych standardami kształcenia do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
Treść uchwały nr 81/IX/2019
Załącznik nr 1 do uchwały nr 81/IX/2019
Załącznik nr 2 do uchwały nr 81/IX/2019
Załącznik nr 3 do uchwały nr 81/IX/2019
Załącznik nr 4 do uchwały nr 81/IX/2019
Załącznik nr 5 do uchwały nr 81/IX/2019
Załącznik nr 6 do uchwały nr 81/IX/2019
Załącznik nr 7 do uchwały nr 81/IX/2019
Załącznik nr 8 do uchwały nr 81/IX/2019
Załącznik nr 9 do uchwały nr 81/IX/2019
Załącznik nr 10 do uchwały nr 81/IX/2019
Załącznik nr 11 do uchwały nr 81/IX/2019
Załącznik nr 12 do uchwały nr 81/IX/2019
Załącznik nr 13 do uchwały nr 81/IX/2019
Załącznik nr 14 do uchwały nr 81/IX/2019