Uchwała Senatu nr 50/VI/2019

Rodzaj: Uchwała
Nr: 50/VI/2019
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 26 czerwca 2019 r.
W sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Data publikacji: 26.06.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka