Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała Senatu nr 120/XII/2018

Rodzaj: Uchwała
Nr: 120/XII/2018
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 19 grudnia 2018 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 92/IX/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie składu stałych senackich komisji na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.) w zakresie dotyczącym składu Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania i Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
Treść uchwały nr 120/XII/2018