Uchwała Senatu nr 96/IX/2018

Rodzaj: Uchwała
Nr: 96/IX/2018
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 26 września 2018 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości składającej się z działek nr 4/2, położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 35, nr 74/5, 74/6, 75/1, 75/7, 204/3 i 205/2 położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 38, stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego na prawo własności nieruchomości składającej się z działek nr 411/3 i 411/5 położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 7, stanowiących współwłasność Anny Wójcik i Mirosława Wójcik po 1/2 części

Data publikacji: 26.09.2018
Osoba publikująca: Rafał Kiszka