Uchwała Senatu nr 85/VI/2018

Rodzaj: Uchwała
Nr: 85/VI/2018
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 27 czerwca 2018 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 62/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie”

Data publikacji: 27.06.2018
Osoba publikująca: Rafał Kiszka