Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała Senatu nr 145/XII/2017

Rodzaj: Uchwała
Nr: 145/XII/2017
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 20 grudnia 2017 r.
W sprawie: dostosowania programu kształcenia w zakresie efektów kształcenia dla kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji na pierwszym i drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Treść uchwały nr 145/XII/2017
Załącznik nr 1 do uchwały nr 145/XII/2017
Załącznik nr 2 do uchwały nr 145/XII/2017