Uchwały Senatu z 2016 roku

Uchwały Senatu z dnia 23 marca: