Uchwała Senatu nr 135/XII/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 135/XII/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 21 grudnia 2016 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 7 składającej się z działek 410/35, 442/15, 441/5, 440/4, 439/4, 438/4, 436/6, 436/4, 436/9, 435/6, stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, służebnością przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Treść uchwały nr 135/XII/2016
Załącznik do uchwały nr 135/XII/2016