Uchwała Senatu nr 134/XII/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 134/XII/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 21 grudnia 2016 r.
W sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w związku z realizacją inwestycji budowa nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum i wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową albo złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji
Treść uchwały nr 134/XII/2016