Uchwała Senatu nr 132/XII/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 132/XII/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 21 grudnia 2016 r.
W sprawie: zabezpieczenia przez Uniwersytet Jagielloński środków na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa szklarni nr 5 i zimownika stanowiącej część kompleksu szklarni „Victoria” w Ogrodzie Botanicznym UJ”, składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Treść uchwały nr 132/XII/2016