Uchwała Senatu nr 123/XII/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 123/XII/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 21 grudnia 2016 r.
W sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Hansowi-Rudolfowi Tinnenbergowi
Treść uchwały nr 123/XII/2016