Uchwała Senatu nr 122/XII/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 122/XII/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 21 grudnia 2016 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 60/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
Treść uchwały nr 122/XII/2016