Uchwała Senatu nr 110/XI/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 110/XI/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 30 listopada 2016 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 50/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017
Treść uchwały nr 110/XI/2016