Uchwała Senatu nr 108/X/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 108/X/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 26 października 2016 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie na okres 3 lat przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 162 obr. 2 jedn. ewid. Śródmieście przy ul. Kopernika 12, o pow. 978 m2, od strony ul. Radziwiłłowskiej, na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
Treść uchwały nr 108/X/2016
Załącznik do uchwały nr 108/X/2016