Uchwała Senatu nr 105/X/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 105/X/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 26 października 2016 r.
W sprawie: zatwierdzenia przedstawicieli studentów w Radzie Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK” oraz zmiany uchwały nr 107/XI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia składu Rady Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Treść uchwały nr 105/X/2016