Uchwała Senatu nr 100/X/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 100/X/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 26 października 2016 r.
W sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
Treść uchwały nr 100/X/2016