Uchwała Senatu nr 98/IX/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 98/IX/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 28 września 2016 r.
W sprawie: zmian w składzie Rady Funduszu im. Jana Kochanowskiego oraz zmiany uchwały nr 132/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie powołania składu Rady Funduszu im. Jana Kochanowskiego
Treść uchwały nr 98/IX/2016