Uchwała Senatu nr 96/IX/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 96/IX/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 28 września 2016 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska drugiego zastępcy dyrektora Instytutu Botaniki Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ
Treść uchwały nr 96/IX/2016