Uchwała Senatu nr 89/IX/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 89/IX/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 28 września 2016 r.
W sprawie: akceptacji recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Mani w sprawie nadania przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie tytułu doktora honoris causa Pani Profesor Teresie Łoś-Nowak
Treść uchwały nr 89/IX/2016