Uchwała Senatu nr 83/VI/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 83/VI/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 29 czerwca 2016 r.
W sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez CM) na rok 2016 w układzie wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Treść uchwały nr 83/VI/2016