Uchwała Senatu nr 81/VI/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 81/VI/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 29 czerwca 2016 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 103/X/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych oraz odwoławczych komisji dyscyplinarnych na kadencję 2012-2016
Treść uchwały nr 81/VI/2016
Uchwała nr 103/X/2012